Základná škola Mazorníkovo

Naša škola bola otvorená v septembri 1990.  Naša škola má 270 študentov, 23 tried ako chemické laboratórium,jazykové triedy,Anglická trieda a knižnica a 25 učiteľov. Škola je členom medzinárodnom projekte Erasmus+ nazvanom Happy society. Škola pripravuje rôzne podujatia ako napr. tradiční Vianočný trh a Halooween ktoré mali pozitívne ohlasy.

Hlavným cieľom školy je pripraviť študentov pre efektívne používanie vedomostí v ich ďalšiom št

Prvý deň v Slovinsku

Oficiálny program projektu začal v utorok 11.2.2020 na základnej škole Trnovo v Ľubľane (Slovinsko). Zástupcovia škôl zo Slovinska, Slovenska a Maďarska sa zúčastnili na prvej aktivite známej ako “lámanie ľadu”, kde sa žiaci medzi sebou vzájomne spoznávali nielen rozhovorom, ale aj hrami a spoluprácou. Zaujímavé je to, že žiaci zo Slovinska majú v škole aj raňajky, ktoré sme mali možnosť ochutnať tiež. Neskôr boli jednotliví žiaci z rôznych krajín rozdelení do skupín, kde porovnávali svoje krajiny, čo je rovnaké a čo naopak – rozdielne. Po nájdení všetkých informácií, každá skupina tieto poznatky prezentovala.  Po skončení aktivity nás žiaci zo Slovinska naučili základne frázy po slovinsky a zistili sme, že slovenský a slovinský jazyk majú veľa spoločného – keďže to sú slovanské jazyky. Po skončení tejto aktivity nasledoval obed a vyhodnotenie celého dňa, kde sme sa potom rozišli do svojich hotisteľských rodín.

-Timea Forraiová

Druhý deň v Slovinsku

Na druhý deň projektu sme sa všetci opäť stretli v základnej škole Trnovo, kde prišiel rad na nás – Slovákov. Pripravili sme si program v podobe tanca – Belgického tanca, ktorý sme si všetci zatancovali – vrátane učiteľov. Po tanci, ktorý sme považovali ako rozcvičku pokračoval tanec s názvom “Kazachok”, kde sme sa veľmi nasmiali, pretože to nie je také ľahké, ako to vyzerá. Po “rannom cvičení” pokračovali raňajky. Po raňajkách nás čakal špeciálny program – návšteva primátora hlavného mesta Slovinska – Ľubľany. Primátor Zoran Janković nás príjemne privítal a odpovedal na naše zvedavé a zaujímavé otázky. Ľubľana je považovaná za najekologickejšie mesto v Európskej únii a v roku 2025 sa stane aj oficiálnym mestom kultúry. Neskôr sme sa prešli po meste, keďže počasie bolo prijemne slnečné. Po príchode pokračoval program, kde skupiny z predošlého dňa pracovali na otázkach – dotazníku týkajúceho sa hlavnej témy projektu – Happy Society. Po dokončení sme sa naobedovali a opäť nasledovalo vyhodnotenie celého dňa, kde sme sa potom opäť rozišli do svojich rodín. No program skončil iba pre žiakov. Učitelia ostali v škole, kde pracovali na ďalšej mobilite do Maďarska – Budapešti, kde medzi sebou zdieľali rôzne nápady.

-Timea Forraiová